เช็คอาการว่าเข้าข่ายเป็นผู้ เสพติดนิโคติน แล้วหรือยัง?

เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ที่เสพติดนิโคตินจากการใช้ยาสูบต่าง ๆ ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5) ได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่ เสพติดนิโคติน จะต้องมีพฤติกรรมหรืออาการอย่างน้อย 2 จาก 11 อาการที่ปรากฏภายในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

เสพติดนิโคติน
 • สูบในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น หรือสูบติดต่อกันมาเป็นเวลานาน
 • อยากสูบเรื่อย ๆ ไม่สามารถเลิกสูบ หรือไม่สามารถควบคุมปริมาณการสูบให้เป็นตามที่ตั้งใจได้
 • ต้องสูบบุหรี่หรือยาสูบใด ๆ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลานาน
 • มีความกระหายอยากสูบอย่างมาก
 • สูบบุหรี่บ่อยจนส่งผลเสียต่อบทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน ที่โรงเรียน หรือที่บ้าน
 • ยังคงสูบมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ เช่น ขัดแย้งกับผู้อื่นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของตน
 • เลิกหรือลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญทางสังคม เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน หรืองานสังสรรค์รื่นเริงเนื่องมาจากการสูบ
 • ยังคงสูบแม้เป็นสถานการณ์ที่เป็นอันตรายทางกายภาพ เช่น การสูบบุหรี่บนเตียง
 • ยังคงสูบมาอย่างต่อเนื่อง แม้ทราบว่าการสูบอาจนำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 • อาการดื้อต่อสารนิโคติน โดยเกิดอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้
 • สูบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสนองต่อความอยาก
 • เกิดผลหรือความรู้สึกจากการสูบน้อยลง แม้สูบในปริมาณเท่าเดิม
 • ภาวะขาดสารนิโคติน โดยเกิดอาการใดก็ตามต่อไปนี้:
 • มีอาการที่เด่นชัดของกลุ่มอาการขาดนิโคติน
 • กลับไปสูบ หรือใช้สารทดแทนนิโคติน เพื่อไม่ให้เกิดอาการต่าง ๆ จากภาวะขาดนิโคติน

สั่งซื้อพอตส่งด่วน

สั่งซ์้อพอต ส่งด่วน ราคาถูก กับ Relx

พอตเปลี่ยนหัวที่ใช้กับ Relx : Relx Infinity ,Relx Infinity 2 ,Relx Infinity Plus ,Infy Device ,Relx Artisan ,Infy Cube Box , Jues Device ,Jues Divine ,Jues Marvellous ,KS Lumina ,WAKA soMatch Mini ,NEXT Pro 2 Beyond

หัวพอตที่ใช้กับgเครื่อง Relx : Relx Infinity Pod ,Relx Infinity 2 Pod ,Relx Pod Pro ,Infy Plus Pod 2.5 ,Dooze Pod ,WAKA soMatch Mini Pod ,NEXT Pro 2 Pod ,KS Lumina Pod ,Jues Pod Plus+ ,Infy pod ,Marbo Zero Pod ,Vazer One Pod ,7-11 Pod 2.5 ml ,7-11 Pod ,VMC SEOUL Pod ,Jues Pod ,VMC Pod 2.5ML ,RELX Zero Pod ,Relx Pod Refill ,Relx Pod Real

หัวพอตที่ใช้กับเครื่อง Kurve : KS Kurve Pod ,Kurve Pod 2.5ML ,Kurve Pod Max

พอตเปลี่ยนหัวที่ใช้กับ Kurve : KS Kurve ,KS Kurve 2 ,KS Kurve Lite ,KS Kurve Lite 2

พอตใช้แล้วทิ้ง : Dubai Vape 10000 Puffs ,Hyperbar Ultra 12000 ,INFY 6000 Puffs ,Jues 5000 Puffs ,Jues 10000 Puffs ,Jues Nova 10000 Puffs ,KS Artisan 5000 Puffs ,KS Quik 2000 Puffs ,KS Quik 5000 Puffs ,Marbo Bar 9000 Puffs ,NEXT 6000 Puffs ,PLAYBAR 10000 Puffs ,Relx Crush 6000 puffs ,SNOWWOLF EASE 8000 Puffs ,Vazer 9000 Puffs ,VMC 12000 Puffs ,VMC 5000 Puffs ,Waka soMatch 6000 Puffs ,Zlurpee 8000 Puffs ,NEXBAR 5000 ,KS Quik 20000 Puffs ,Vipo VB Cube 12000 Puffs

พอตจมูก : Vipo Bar 5000 Puffs ,Vipo Bar Pro 6000 Puffs ,Vipo Bar Pro Max 10000 Puffs ,Vipo Chic 10000 Puffs

น้ำยาขวดแบบเติม : Binjai Freebase ,Marbo Freebase ,Marbo SaltNic ,Binjai SaltNic

อุปกรณ์เสริม : Kardinal Strap

error: Content is protected !!